Každý žiak počas svojho vzdelávania chce byť čím lepší. Mať dobré známky, byť možno aj obľúbeným žiakom medzi učiteľmi a pritom mať času aj pre seba. Podaktorým sa to veru nedarí, no sú aj takí, ktorí majú času aj na záväzky v škole, aj pre priateľov. Takým skvelým príkladom je aj Tamara Hložanová, žiačka 8. ročníka bratov Novakovcov v Silbaši.

O Tamare sme počuli, že sa každoročne zúčastňuje na početných súťažiach. V piatom ročníku bola na súťažiach zo slovenčiny a z biológie, v šiestom z náboženstva, biológie a zo slovenčiny, zatiaľ čo v siedmom z matematiky, zo srbčiny, z náboženstva a chémie. Vidno, že sa ten počet každoročne stále zväčšuje a zväčšuje sa aj počet diplomov, ktoré Tamara získava.

„Áno, mám dosť dobré úspechy na súťažiach,“ skromne poznamenáva Tamara, pričom ju ihneď upozorňujeme, že by taká skromná predsa len nemala byť. V minulom školskom roku na obvodovej súťaži z chémie obsadila tretie miesto, z matematiky takisto tretie, na Biblickej olympiáde prvé a získala aj najviac bodov v rámci celej súťaže, zatiaľ čo na republikovej súťaži zo srbského jazyka ako nematerinského, na ktorú sa dostala po prvýkrát, obsadila tretie miesto. V čom je tajomstvo takého úspechu v škole, ak máme na zreteli, že  ide rozličné predmety, čiže aj o jazyky, aj o prírodné vedy?

„Nevedela by som odpovedať na túto otázku. Najviac ma zaujíma matematika, tú som si obľúbila ešte v prvom ročníku. Proste mám rada výpočty. Aj telesnú výchovu. Rada si zahrám futbal so susedovcami, no zatiaľ sú oni predsa úspešnejší, keďže futbal aj trénujú.“

J. P.

Foto: zo súkromného archívu


Celý článok si môžete prečítať v najnovšom čísle časopisu Vzlet.  

Spread the love