Laureátky 43. SPL: Kristína Srnková a Tatiana Krížová

Mladá poetka Tatiana Krížová zo Selenče a výtvarníčka Kristína Srnková z Kysáča sú laureátkami 43. Stretnutia pod lipami, ktoré sa usporiadalo 20. júna 2014 v Kultúrno-informačnom stredisku v Kysáči.

Program sa začal o otvorením výstavy výtvarných prác autorov, ktorí zverejňujú v rubrike Rozlety v časopise Vzlet. Vystavené boli kresby, grafiky a umelecké fotografie týchto autorov: Sandra Živkovićová, Ivana Vereski, Annamária Chalupová, Boris Bílek a Kristína Srnková. Výstavu otvoril akademický maliar Milan Súdi, v mene hostiteľa sa prihovoril Michal Ďurovka, o prezentovaných výtvarných prácach a ich autoroch rozpovedal zodpovedný redaktor Vzletu Stevan Lenhart a na úvod do vernisáže zahrala mladá hudobníčka Marína Macáková. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná komisia v zložení: Michal Ďurovka, Daniela Triašková a Stevan Lenhart. Cenu Rozletov za najlepšie výtvarné práce získala Kristína Srnková z Kysáča pre jej presvedčivé, realistické a svedomite odpracované kresby a maľby zvierat vytvorené temperou a digitálnou technikou.

Ivana Faďošová, Tatiana Krížová a Marína Dýrová

Saňa Strakúšeková, Daniel Strakúšek a Jarmila Hricová

Rebeka Majdlíková a Martina Valentová

Nasledovala ústredná časť programu, v rámci ktorej odznela mladá poézia autorov z viacerých slovenských vojvodinských prostredí. Na úvod zahral trubkár Miroslav Poničan, prihovorila sa riaditeľka Kultúrno-informačného strediska Kysáč Anna Chrťanová-Leskovac, ako aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik a zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stevan Lenhart. Svoje verše interpretovali títo rozletovci: Svetlana Gašková a Ivana Vozárová z Kysáča, Marína Dýrová z Báčskeho Petrovca, Ivana Faďošová a Tatiana Krížová zo Selenče, Jarmila Hricová zo Starej Pazovy, Saňa Strakúšeková a Daniel Strakúšek z Kovačice, Martina Valentová a Rebeka Majdlíková z Padiny.

Účastníci a hostia

Mladú poéziu zverejnenú v uplynulom ročnom období v rubrike Rozlety hodnotila komisia v zložení: Andrea Speváková, Martin Prebudila a Michal Bíreš. Na základe ich mienky tohtoročnou laureátkou SPL sa stala Tatiana Krížová zo Selenče. V správe komisie sa uvádza: „U Krížovej badať posun od lásky k iným témam a ako novinku – hru, experiment. Celkom dobre vydarený básnický experiment – pohrávanie s pomerne ťažko zrozumiteľnými a vysoko odbornými termínmi z oblasti medicíny priniesol na strany Rozletov sviežosť, ktorú dokáže dofúkať hádam iba vánok inosti a inovačnosti. Vďaka tomu, báseň Medicitizmus nostalgitizmus vynikla nad ostatnou tvorbou a autorke, Tatiane Krížovej, žiačke Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, priniesla titul laureátky Rozletov.”

Ján Púček a Marta Součková

Osobitnou časťou 43. Stretnutia pod lipami bol rozhovor so spisovateľom Jánom Púčekom zo Slovenska, ktorý je tiež redaktorom literárneho časopisu Fragment. Rozhovor viedla profesorka a literárna kritička Marta Součková, ktorá v súčasnosti pôsobí ako lektorka na Oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

Radovan Miljić a Ivana Vozárová (Adora Rose)

Moderátorkou programu tohtoročného Stretnutia pod lipami bola Denisa Miháľová. Na záver odznel mini-koncert speváčky Ivany Vozárovej (vystupuje pod menom Adora Rose) za sprievodu gitaristu Radovana Miljića.

 

Spread the love