Laureátky 44. Stretnutia pod lipami: Sandra Živkovićová a Jana Domoniová

Laureátkami Ceny Rozletov za najlepšie literárne a výtvarné práce na 44. Stretnutí pod lipami stali sa poetka Jana Domoniová z Kysáča a kresliarka Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy. Tohtoročná prezentácia našich mladých autorov, ktorí uverejňujú v časopise Vzlet, uskutočnila sa v sobotu 20. júna v Báčskom Petrovci. Účastníci a hostia sa najprv stretli na nádvorí Gymnázia Jána Kollára pred žiackym domovom, program pokračoval otvorením výstavy výtvarných prác v predsieni Slovenského vojvodinského divadla, kde sú predstavené kresby, grafiky a umelecké fotografie – ich autormi sú Boris Bílek a Dalila Ľavrošová z Padiny, Ivana Vereská a Annamária Chalupová z Kovačice, Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy, Kristína Srnková z Kysáča, Wic Deviant zo Selenče a Miluša Snidová z Báčskeho Petrovca.

Tatiana Krížová, Daniel Strakúšek, Dijana Sľúková a Tatiana Bírešová

Marína Cerovská

Vernisáž sa začala vystúpením huslistky Maríny Cerovskej, prihovorila sa riaditeľka SVD Viera Tárnociová-Krstovská, autorov predstavil redaktor Vzletu Stevan Lenhart a o mládežníckom výtvarnom prejave hovoril kritik Vladimír Valentík.

Mladá poézia odznela v príjemnom ovzduší pred petrovským žiackym domovom

Moderátori Ivan Kováč a Martina Benková

Hostia a účastníci

Básňou Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi (Daniel Hevier) v prednese recitátorky Eleny Vrškovej sa začal ústredný program pod lipami na nádvorí gymnázia a tak sme si pripomenuli 200 rokov narodenia známeho kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, učiteľa a spisovateľa. Na tohtoročnom SPL sa zúčastnili aj členovia petrovského Samovzdelávacieho krúžku Sládkovič z príležitosti 90. výročia tohto tvorivého združenia literátov.

Rozhovor na literárne témy: Viera Benková a Andrea Speváková

V akcii sa zúčastnili mladí ľudia z rôznych prostredí

O spisovateľských začiatkoch, ale aj prekážkach v tvorbe a ich prekonávaní, tiež o súčasnej situácii v literatúre a kultúre hovorila hostka Viera Benková. Rozhovor s ňou viedla spolupracovníčka Vzletu a bývalá laureátka Ceny Rozletov Andrea Speváková.

Vlastnú literárnu tvorbu (poéziu a prózu) čítali mládežníci, ktorí uverejňujú v rubrike Rozlety v časopise Vzlet: Denisa Miháľová a Jana Domoniová z Kysáča, Tatiana Krížová zo Selenče, Dijana Sľúková, Daniel Strakúšek, Tatiana Bírešová, Vlastimír Povolný, Rebeka Majdlíková a Martina Valentová z Padiny.

Jana Domoniová a Denisa Miháľová

Rebeka Majdlíková, Martina Valentová a Vlastimír Valentík

 

– Byť autorom minoritnej literatúry nie je jednoduché vzhľadom na jej postavenie smerom k majorite; byť mladým tvorcom a presadiť sa v slovenskom vojvodinskom kontexte je podobne zložité. Práve začínajúcim spisovateľom pomáhal a pomáha samostatný publikačný priestor, rozličné prílohy venované ich básňam či poviedkam. Tak ako sa v slovenskom časopise pre mladých autorov Dotyky formovali viaceré dnes už renomované osobnosti ako Peter Pišťanek, Dušan Taragel či Igor Otčenáš, i v Rozletoch začínali niektorí známi vojvodinskí spisovatelia (Katarína Hricová, Martin Prebudila, Ján Salčák, Miroslava Dudková a iní) – uvádza sa o. i. v správe poroty pre udelenie Ceny Rozletov za najlepšie literárne práce, ktorú podala profesorka Marta Součková (v porote tiež boli Ladislav Čáni a Andrea Speváková).

Tá druhá porota – pre udelenie Ceny Rozletov za najlepšie výtvarné práce – pracovala v zložení: Michal Ďurovka, Daniela Triašková, Stevan Lenhart.

Na úvod do programu sa prihovorili riaditeľ žiackeho domova Ondrej Koroš a predsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku a predsedníčka Výkonného výboru NRSNM Katarína Melegová-Melichová. V osobitnom bode prednes mali padinské recitátorky Mária Galasová a Iveta Galasová, nositeľka Zlatého diplomu na pokrajinskej súťaži recitátorov. Program moderovali Ivan Kováč a Martina Benková. Na záver bol mini-koncert bieloblatsko-selenčského dueta v zložení Miroslav Haník – Vladimír Pavel Žiak.

Miroslav Haník a Vladimír Pavel Žiak

Stretnutie pod lipami 2015 prebiehalo v organizácii NVU Hlas ľudu, redakcie časopisu Vzlet a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Podujatie podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Báčsky Petrovec, sponzormi boli Slovenské vydavateľské centrum a kvetinárstvo Orchidea.

 

Spread the love