Eiffelova veža – kovová konštrukcia postavená na známej parížskej Champes de Mars v blízkosti rieky Seiny, najvyššia stavba v Paríži a zároveň aj najznámejší svetový symbol, pomenovaná je po jej staviteľovi Gustavovi Eiffelovi. Zaiste je najväčším európskym turistickým lákadlom. Navštívilo ju viac než 243 miliónov turistov.

Veža je vysoká 324 metrov a váži 10 100 ton. Postavená bola v rokoch 1887 až 1889 pri príležitosti 100. jubilea Francúzskej revolúcie v rámci Svetovej výstavy. Do prevádzky bola uvedená v roku 1889 ako symbol tzv. Svetovej čestnosti. Na výstavbe tejto architektonickej krásavice sa podieľalo 3 000 kovorobotníkov, ktorí v priebehu 26 mesiacov zložili 18 038 pripravených jednotlivých železných častí. Pozoruhodným faktom je, že počas výstavby nedošlo k žiadnym smrteľným úrazom.

Mnohé umelecké diela pri svojom vzniku narážali na rôzne odpory. Nevyhla sa tomu ani parížska veža. Mnohí obyvatelia mesta ju považovali za poškvrnu. Pobúrení umelci ju nazvali „tragickou pouličnou lampou“, vnímajúc tento „pochmúrny továrenský komín“ ako zneuctenie Paríža. Dokonca boli v umeleckých a laterálnych kruhoch organizované kampane proti nej. Jej výška sa neskôr ukázala byť cenná pre komunikáciu, keďže umožnila prvé medziatlantické rádiové spojenie, čo vlastne znamenalo jej „záchranu“ pred zbúraním.

Dnes je Eiffelova veža jeden z najkrajších architektonických svetových príkladov. Parížania ju láskyplne volajú Železná dáma.

Pripravila: Vladislava Lovásová

Spread the love