Academia Istropolitana bola prvou univerzitou na území Slovenska. Samotný názov Istropolitana odvodený je zo slov Ister (Dunaj) a polis (mesto), takže v doslovnom preklade názov tejto univerzity znamená Vysoká škola v dunajskom meste. Dňa 29. mája 1465 pápež Pavol II. na žiadosť kráľa Mateja Korvína poveril ostrihomského arcibiskupa a vzdelaného humanistu J. Vitéza, aby v Bratislave zriadil univerzitu. Začala pôsobiť až 20. júla 1467, a to podľa vzoru univerzity v Bologni. Jej kancelárom sa stal J. Vitéz, pokým vicekancelárom bol bratislavský prepošt J. Schomberg.

Podrobnosti o činnosti tejto I. univerzity sú neznáme, keďže sa archívne zdroje nezachovali. Predpokladá sa, že pôsobila na nej artistická (filozofická) a teologická fakulta, kým je pôsobenie právnickej a lekárskej fakulty na nej otázne. Táto univerzita bola pôsobiskom mnohých známych učencov tej doby, z ktorých niektorí pôsobili aj na viedenskej univerzite.

Arcibiskup Vitéz sa zapojil do sprisahania proti kráľovi Matejovi, čo priviedlo k jeho uväzneniu. Samým tým aj viacerí učitelia odišli z univerzity. Niektorí z nich prešli na kráľovský dvor v Budíne.

Priamych správ o zániku Academie Istropolitany niet. Roku 1485 kráľ Matej presunul svoje sídlo do Viedne a pravdepodobne vtedy stratil aj záujem o jej podporu. Údajne bolo roku 1492 v jej budove skladište zbraní, kým sa o Academii píše, že dávno zanikla. Dnes sa v budove niekdajšej Istropolitany na Ventúrskej ulici číslo 3, ktorá v 15. storočí mala názov Študentská ulica, nachádza Univerzita hudobného umenia.

Podľa Lexikónu slovenských dejín: Vladislava Lovásová

Spread the love