Účastníci 46. SPL

V tomto roku sa tradičné podujatie mladých výtvarníkov a literátov, ktorí svoje práce uverejňujú v časopise Vzlet (rubrika Rozlety) uskutočnilo 17. júna v Novom Sade. Bola to ďalšia príležitosť na stretnutie a vzájomné spoznávanie sa mladých kreatívnych ľudí z našich prostredí, ale zároveň aj na prezentáciu a hodnotenie ich tvorivých prejavov.

Ústredný program prebiehal v SKC P. J Šafárika a začal sa otvorením výstavy kresieb a fotografií šiestich autorov: Moniky Mučajiovej z Aradáča, Borisa Bíleka a Jána Vlčeka z Padiny, Maríny Jonášovej a Jarmily Cickovej z Kovačice a Miluše Snidovej z Báčskeho Petrovca. Z výstavy vyplýval všeobecný dojem, že v poslednom období v prejavoch mladých výtvarníkov digitálna fotografia začína mať prevahu nad kresbou a ilustráciou, o čom sa zmienili aj Vladimír Valentík a Nikola Petkov, členovia odbornej poroty na udelenie Ceny Rozletov za najlepšie výtvarné práce uverejnené vo Vzlete v uplynulom ročnom období. Správu neskoršie podal predseda komisie Michal Ďurovka a laureátkou sa stala Marína Jonášová, ktorá prejavila pozoruhodný kresliarsky talent.  

Laureátky Hana Čížiková a Marína Jonášová

Program pokračoval na javisku SKC P. J. Šafárika príhovorom predsedníčky tohto strediska Vierky Marčokovej-Cerovskej, ktorá vyjadrila potešenie nad tým, že sa v tomto priestore okrem folkloristov stretávajú aj literáti, výtvarníci a vôbec tvorivá mládež. Účastníkov a hostí v mene redakcie Vzletu pozdravil Stevan Lenhart a hudobnú skladbu na úvod predniesla huslistka Marína Cerovská.

Marína Cerovská

Autorské literárne práce interpretovali Petra Častvenová, Jana Jovankovičová, Vladimír Rakić a Irena Struhárová z petrovského Gymnázia Jána Kollára, Svetlana Gašková a Miroslav Kolár z Kysáča, Zuzana Tomášiková a Ivana Hološová z Padiny a Tamara Petráková, Ján Farkaš a Hana Čížiková z Kovačice. Očakávala sa účasť ďalších mladých literátov, ktorí však nedocestovali skrze školské alebo súkromné záväzky.

Literárne práce uverejnené v Rozletoch hodnotila komisia, ktorej predsedníčkou bola Marta Součková, profesorka slovenskej literatúry a lektorka na Oddelení slovakistiky v Novom Sade a členmi boli aj spisovateľ Ladislav Čáni a doktorandka slovenského jazyka Mária Klapáková. Cenu Rozletov za najlepšiu literárnu prácu získala Hana Čížiková, ktorá napísala vyspelú dobrodružno-romantickú prózu Horizont (správu komisie uverejňujeme v tomto čísle Vzletu v rubrike Rozlety).

Rozhovor s Máriou Kotvášovou-Jonášovou

Osobitným bodom programu bol rozhovor so spisovateľkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou, s ktorou sa rozprávala moderátorka Danica Vŕbová. Spisovateľka odpovedala na rôzne otázky týkajúce sa jej tvorby pre deti a tínedžerov, tiež hovorila o popularite knihy Mať pätnásť je také ťažke, alebo: Striptíz, ako aj o tom, aký je pocit tvoriť literatúru pre mladých v dnešnom období digitálnych technológií a internetových sociálnych sietí.

Stretnutie pod lipami sa ukončilo spoločným výletom na Petrovaradínsku pevnosť, kde sa účastníci zoznámili s akademickým maliarom Pavlom Popom a navštívili jeho ateliér, v ktorom bolo možné pozrieť si desiatky obrazov a porozprávať sa na témy z oblasti výtvarného umenia.

Tohtoročné SPL prebiehalo v spoločnej organizácii redakcie časopisu Vzlet, Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade, podujatie podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Mesto Nový Sad. Odmeny pre laureátov poskytlo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a petrovské kvetinárstvo Orchidea, pokým spisovateľ Víťazoslav Hronec daroval výtlačky svojej knihy všetkým účastníkom.

Do nasledujúceho stretnutia…

NS 01

Fotografie: Jasmina Pániková, Oto Filip, Nikola Petkov, Stevan Lenhart

Spread the love