K Národnému dňu knihy, ktorý si školskí knihovníci pripomínajú 28. februára, v našej krajine sa po štvrtýkrát realizovala akcia Čítajme nahlas (srb. Čitajmo glasno).

Cieľom tejto akcie, ktorú organizuje Spolok školských knihovníkov, je povzbudiť žiakov, aby čítali knihy, obohacovali si svoju slovnú zásobu a zároveň pestovali si svoj materinský jazyk.

Národný deň knihy si pripomenuli aj na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove. V programe sa zúčastnilo aj päť gymnazistiek, ktoré čítali poéziu a prózu v srbčine a slovenčine.

Celá akcia, ktorá prebiehala v školskej knižnici, sa niesla pod heslom Čítaj, aby si nezostal bez slov (srb. Čitaj da ne bi ostao bez teksta). Z toho dôvodu aj hodiny boli symbolicky nastavené na päť minút do dvanástej hodiny, aby pripomenuli všetkým, že je zvrchovaný čas na čítanie.

                                                                                                        Jana Ušjaková a Klára Filipová

Spread the love