Od 12. do 15. apríla na stránke mojasrednjaskola.gov.rs rodičia a zákonní zástupcovia budúcich stredoškolákov budú môcť podať prihlášku na prijímacie skúšky na zápis do špecializovaných tried gymnázií a umeleckých škôl.

Prijímacie skúšky pre tieto školy, ktoré realizuje Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja, budú realizované od 7. do 16. mája a výsledky budú sprístupnené online.

mojasrednjaskola.gov.rs

Keď ide o žiakov základných škôl, záverečné skúšky budú od 23. do 25. júna a predbežné výsledky budú 27. júna.

„Všetky aktivity súvisiace s ukončením základnej školy a zápisom do strednej školy v tomto školskom roku sa po prvýkrát budú realizovať na portáli mojasrednjaskola.gov.rs bez doručenia žiadneho písomného dokladu,“  uvádza sa v oznámení Kancelárie pre spoluprácu s médiami Vlády RS.

J.P.

Foto: pixabay

Spread the love